Videos

Bamboelied
18 Jun 2014
Deze video gaat over het Bamboelied, gezongen door groep 7 van BBS De Krullevaar. Binnenkort zal de school opgaan in het Integraal Kind Centrum Bamboe, met een voorschoolse- en naschoolse opvang, een peuterzaal en een dagopvang onder 1 bestuur.

Contemporary Classical Music Composer

Theo Verbey is the Dutch composer of modern classical music who is best known for his elegant and rhythmically transparent compositions, characterized by careful and rich instrumentation. It's contemporary classical music that makes a real connection with listeners.

To purchase or rent sheet music or scores

Theo Verbey's music is published by
Deuss Music
Fijnjekade 160
2521 DS Den Haag, Netherlands
info@deussmusic.com
Tel.: +31 (0)70 345 08 65


Mobile Apps